Association registration

Föreningens uppgifter publiceras i registret efter granskning av Kultur- och fritidsförvaltningen. Ni får i samband med det inloggningsuppgifter och en instruktion för att själva kunna ändra och uppdatera, vilket bör göras direkt och sedan en gång per år.
Om föreningen INTE vill finnas publicerad utan bara synas internt för förvaltningen är ni välkomna att höra av er så ändrar vi det. Se e-postadress längst ner.
* Required fields
Contactinformation
Other information
Activities
Choose activities*


Members information - at the turn of the year
Ages Flickor/ damer Pojkar/ herrar
0-6
7-12
13-20
21-25
26-100
Roles
Webb-kontakt (Mandatory registration)
This address (Webb-kontakt) is the one shown under the heading 'Contact' in the public/official part of the registry.

Ordförande (Mandatory registration)

Kassör (Mandatory registration)

Web publishing
The association will be searchable and show public contact information on this website.
Storage of personal data
Hudiksvalls kommun hanterar dina personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen och kompletterande dataskyddsregler. Besök gärna hudiksvall.se/personuppgifter för att läsa mer om kommunens hantering av personuppgifter.

Behandling och ändamål
Personuppgifter som behandlas i tjänsten är namn, personnummer, adress, mobilnummer och e-postadress. Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina personuppgifter i det ärendehanteringssystem som verksamheten använder. Laglig grund för behandlingen är att en arbetsuppgift av allmänt intresse ska kunna utföras och lagringstiden är 3 år.
Personuppgiftsansvarig är Kultur- och fritidsnämnden kofdataskyddsombud@hudiksvall.se .

Klagomål
Kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med gällande rätt kan du skicka klagomål till Kultur- och fritidsnämndens dataskyddsansvarig dataskyddsombud@hudiksvall.se eller till tillsynsmyndigheten IMY Integritetsskyddsmyndigheten .

Genom att godkänna nedan medger jag att personuppgifterna som registrerats behandlas i enlighet med ovanstående. Jag garanterar även att de registrerade personerna till mig, antingen skriftligt eller muntligt, givit sitt medgivande till denna registrering.
Föreningen ansvarar själv för att årligen uppdatera sina uppgifter med hjälp av de inloggningsuppgifter föreningen får från Kultur- och fritidsförvaltningen. Föreningar som inte uppdaterar sina uppgifter på två år kommer inte längre publiceras i föreningsregistret. Personuppgifterna lagas därefter i tre år.
Frågor eller synpunkter - kontakta oss via e-post Föreningsregistret eller på telefon 0650-192 42.
Om du saknar inloggning kontakta forening@hudiksvall.se .
Föreningarna ansvarar själva för att årligen uppdatera uppgifterna med hjälp av sina inloggningsuppgifter.

FRI Webb-Förening
FRI® is a registrered trademark of Idavall Data AB .
Accessibility report
v 5.2.30